Soling Class
   Intl. Soling Class
Soling ClassSoling Class
  International Soling Class
Soling ClassSoling Class
  International Soling Class
HOME MARKET LOGIN
close


LOG OUT close

Not registered ??

Botterletter Kralingen Regatta & Dutch Open

print  
Notice of Race
Boterletter 2019
55ste editie Georganiseerd door de Rotterdamsche Zeilvereeniging
30 November & 1 december 2019 op de Kralingse Plas in Rotterdam
voor alle internationaal erkende eenheidsklassen

-----------------------------------------------------------------------------------
Plesase English details ask soling.secretaris@gmail.com
_________________________________________________________________________

1. DE REGELS
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels
voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2017 - 2020.
1.2 In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben.
1.3 Wijzigingen op de RvW zullen worden opgenomen in de wedstrijdbepalingen.
2 RECLAME
2.1 Er mag van boten vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt wordt
door de Organiserende Autoriteit.
3. DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING
3.1 De wedstrijd is uitgeschreven voor alle internationaal erkende eenheidsklassen.
3.2 Voor elke klasse geld een minimum van 6 voorinschrijvingen alvorens de klasse op zal worden genomen in het startschema. Bij minder dan 6 ingeschreven boten in een klasse op: dinsdagavond 26 november om 23:59 uur, wordt de wedstrijdserie voor die klassen gecanceld.
3.3 Inschrijvingen voor de optimist gaat op uitnodiging op basis van de najaarsranking van de
OCN.
Het limiet van de rankingslijst is 40 boten er kan, in geval van annuleringen, tot dit aantal worden aangevuld vanuit de OCN lijst. Het comité kan daarnaast naar eigen inzicht wildcards uit delen.
3.4 De organiserende autoriteit kan ervoor kiezen deelnemende klassen gezamenlijk te laten
starten, voor elke klasse wordt een apart klassement opgemaakt.
3.5 Deelnamegerechtigde schepen kunnen inschrijven en betalen van 2 november t/m 16 november tegen early bird tarief en tot dinsdag 26 november 23:59 uur met een verhoging van € 10,00 via https://www.sailing.today/ en www.boterletter.rzv.nl.
3.6 Deelnemers zijn verantwoordelijk voor de correctheid van de informatie zoals vermeld op het inschrijfformulier. Deelnemers dienen hun inschrijfinformatie op de website van de RZV te controleren. Vermelding als deelnemer op de website geldt als bevestiging van de inschrijving.
4. INSCHRIJFGELD
4.1 De vereiste inschrijfgelden zijn als volgt:

Type klasse Early bird tarief 2 t/m 16 nov. inschrijving
Tarief inschrijving 17 t/m 26 november 2019
Eenmansklasse € 42,50 € 52,50
Tweemansklasse € 47,50 € 57,50
Driemansklasse € 52,50 € 62,50
Online inschrijvingen en betalingen geschieden door middel van I-Deal via
https://www.sailing.today/

5. PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN
5.1 Aanmelden:
Elke deelnemer dient zichzelf aan te melden op zaterdag 30 november van 9:00 tot 10:30 uur in de bovenzaal van het clubgebouw van de Rotterdamsche Zeilvereeniging aan de Kralingse Plaslaan 113 3062 CD Rotterdam.
5.2 Data en aantal van de wedstrijden: Zaterdag 30 november 2019 2 wedstrijden per klasse 3 wedstrijden voor Soling klasse Zondag 1 december 2019 2 wedstrijden voor alle klasse
5.3 De tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd van de eerste klasse op: Zaterdag om 10:25 uur en op Zondag om 9:55 uur.
6 WEDSTRIJDBEPALINGEN
6.1 De wedstrijdbepalingen en het wedstrijdschema zijn uiterlijk beschikbaar op donderdag 28 november 2019 en zullen worden gepubliceerd via www.deboterletter.rzv.nl
7 LOCATIE
7.1 De wedstrijden vinden plaats op de Kralingse Plas te Rotterdam, het wedstrijdgebied is de hele plas.
8 BANEN
8.1 Deelnemers dienen de documenten en banenkaart zelf uit te printen en mee te nemen, deze worden niet los niet verstrekt tijdens het evenement
www.deboterletter.rzv.nl
8.2 De te varen baan wordt aangegeven op het startschip door een geel bord met daarop de letter van de betreffende baan. Het aantal te varen ronden wordt aangegeven door het tonen van oranje ballen of cijferbord corresponderend met het aantal te varen ronden.
9 SCOREN
9.1 Scoring vindt plaats door middel van het lage punten systeem conform Appendix A van het
RvW. De seriescore is de optelsom van alle wedstrijdscores.
10 LIGPLAATSEN EN STALLING [DP]
10.1 Boten moeten op de hun toegewezen plaats in de haven, havens van omliggende verenigingen, op het terrein buiten die van de Rotterdamsche Zeilvereeniging of op de terreinen van omliggende verenigingen worden geplaatst. Aanwijzingen hieromtrent van medewerkers van het evenement dienen te worden opgevolgd.
11 BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN [DP]
11.1 Kielboten mogen niet uit het water gehaald worden gedurende de wedstrijdserie behalve met en onderworpen aan de voorwaarden van de vooraf gegeven schriftelijke toestemming van het wedstrijdcomité.
12. RADIOCOMMUNICATIE [DP]
12.1 Terwijl hij wedstrijd zeilt mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten
ontvangen die niet beschikbaar zijn aan alle boten, behalve in noodgevallen. Deze beperking is
ook van toepassing op mobiele telefoons.
13. PRIJZEN
13.1 Voor alle klassen zijn prijzen beschikbaar:
1-6 deelnemers 1 prijs
7-10 deelnemers 2 prijzen
11 en meer deelnemers 3 prijzen
14. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
14.1 Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW 4, Besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.
15. VERZEKERING
15.1 Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimumbedrag van Euro 1.500.000 per incident of het equivalent daarvan.
16. TOESTEMMING VOOR FOTO'S/VIDEO
16.1 Door in te schrijven accepteren deelnemers dat er mogelijk foto's en/of video-opname worden gemaakt terwijl zij wedstrijdzeilen en/of gebruik maken van de faciliteiten van de Boterletter. Deelnemers accepteren dat het nemen van dergelijke beelden en het gebruiken, hergebruiken, publiceren en opnieuw publiceren van deze beelden al of niet in relatie met de naam van de deelnemer zonder vergoeding en zonder toestemming van de deelnemer kan geschieden

print